Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date cu caracter personal prelucrăm prin intermediul website-ului rateautosh.ro, de ce le colectăm și ce facem cu ele. Aceste informații sunt importante. Speram că le veți citi cu atenție.

Cine suntem


SC AGROCIL TRADE SRL, cu sediul în București, Str. Mărgelelor nr 11, Sector 6, cod unic de înregistrare RO36460328, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11292/2016 (“Societatea”), în calitate de autor, proprietar și administrator al website-ului rateautosh.ro și în calitate de „operator” în sensul  Regulamentului General privind Protecția Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE) (. “GDPR”), aplicabil începând cu dată de 25 mai 2018, prelucrează date cu caracter personal, angajându-se în acest sens să respecte dreptul la viața privată al persoanelor care accesează website-ul și să asigure protecția adecvată a prelucrării datelor cu caracter personal  pentru vizitatori și utilizatori.

Ne puteți contacta oricând pentru informații și lămuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoarele date de contact:

   – Adresa poștală: Str. Mărgelelor nr.11, Sc. B, ap. 81, sector 6, București

   – Telefon: 0764 307 459

Responsabilul nostru cu protecția datelor personale (DPO) poate fi contactat la adresa de email: rateautosh@gmail.com

Aplicabilitatea prezentei politici


Aceasta Politică de confidențialitate se aplică următoarelor categorii de persoane:

   – Vizitatori – reprezintă persoanele care accesează anonim pagina rateautosh.ro;

   – Utilizatori – reprezintă persoanele care utilizează website-ul și completează formularele de contact din website.

Deși puteți accesa conținutul website-ului fără a furniza date cu caracter personal, cu excepția cookie-urilor (în acest sens vă rugăm să consultați Politica Cookie pentru detalii suplimentare), în cazul în care introduceți online pe website date cu caracter personal, societatea noastră le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document.

Atenționăm vizitatorii și utilizatorii în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. Utilizarea website-ului de către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani este interzisă. În cazul în care are totuși loc o asemenea situație, având drept consecință prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 18 ani, vom sista prelucrarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt.

Care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucrăm


Datele cu caracter personal pe care le solicităm prin completarea formularelor disponibile pe website-ul rateautosh.ro sunt:

    – date de identificare: numele și prenumele;

    – date de contact: adresa e-mail și numărul de telefon;

    – preferințele dvs. cu privire la produsul sau serviciul dorit, dacă este cazul;

Datele cu caracter personal colectate în mod automat prin utilizarea website-ul rateautosh.ro sunt:

– date colectate de modulele cookie pentru a îmbunătății experiența de navigare a tuturor vizitatorilor, pentru a măsura eficiența website-ului și pentru marketingul digital orientat pe preferințele utilizatorilor. (Pentru mai multe detalii accesați secțiunea Politica Cookie)

În cazul vizitatorilor website-ului, Societatea nu cunoaste date despre aceștia, cu excepția cookie-urilor (pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați secțiunea Politica Cookie), dar monitorizează, în scop statistic, numărul vizitatorilor și secțiunile din website care sunt vizitate.

În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să nu completati formularul de utilizator pe website.

Totodata, în măsura în care ați fost inițial de acord cu prelucrarea, însă ulterior v-ați răzgândit, vă puteți retrage oricând consimțământul de prelucrare, sens în care: în privința datelor de identificare și de contact ne puteți transmite solicitarea dvs prin e-mail sau telefonic, utilizand datele înscrise pe website, sau accesând formularul online de actualizare a datelor de contact și a preferințelor de comunicare, și a datelor colectate de cookie-uri, caz în care vă puteți modifica dvs. direct pe website preferințele (pentru detalii accesați secțiunea Politica Cookie).

Pentru situațiile în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt completate de o terță persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce privește autorul înscrierilor.

Care sunt scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal


Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizati sunt:

   – pentru transmiterea de informații ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, în funcție de preferințele dumneavoastră exprimate expres, prin completarea formularului existent online;

   – pentru cunoașterea preferințelor dumneavoastră, în măsura în care v-ați exprimat acordul expres în acest sens, prin accesarea formularului existent online;

   – pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile și produsele noastre;

   – pentru corespondența ulterioară cu dumneavoastră;

   – pentru gestionarea resurselor umane și a persoanalului, ce include activitatea de recrutare de personal.

   – pentru transmiterea ofertelor solicitate în mod special prin intermediul comentariilor scrise pe site; procesarea cererilor de ofertă, până la preluarea clienților de către departamentul vânzări; parcurgerea etapelor premergatoare încheierii unui contract; pentru efectuarea programărilor în service;

   – în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de utilizatori.

Va rugăm să aveți în vedere că, în cazul în care vom intenționa să vă prelucrăm datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care le-am colectat inițial și care nu sunt scopuri conexe celor inițiale, vă vom informa în preabil și vă vom furniza toate informațiile relevante, prelucrarea subsecventa făcându-se numai în măsura în care există un temei legal pentru efectuarea ei.

Care sunt temeiurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal


Consimțământul – În cazul în care nu se aplică vreun alt temei de legalitate al prelucrării prevăzut mai jos, Societatea vă obține întotdeauna consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice mai sus menționate. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani vă fi necesar consimțământul părintelui sau al altui titular al autorității părintești.

Executarea/Încheierea unui contract – Prelucrarea este necesară pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui eventual contract pentru furnizarea unor produse sau servicii, sau pentru executarea de către Societate a unui contract la care dumneavoastră sunteți parte (de exemplu, pentru a vă transmite o ofertă de produse la solicitarea dumneavoastră, pentru a vă face o programare la service, la solicitarea dumneavoastră etc.)

Interes legitim – Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate (de exemplu, în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe etc.)

Cine sunt destinatarii datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm


Datele cu caracter personal înscrise de dvs. pe acest website pot fi vizualizate / accesate și de către alte persoane juridice, care, în funcție de fiecare situație concretă în parte, pot avea calitatea de operatori independenți / operatori asociați sau împuterniciți.

În acest sens, este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către:

   – programatori și dezvoltatori IT care se ocupă de mentenanță, modificarea website-ului, update-uri acțiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurărea mentenanței site-ului web;

   – specialiști IT care se ocupă de securizarea infrastructurii;

   – specialiști în securitate care se ocupă cu auditarea instrumentelor de securitate utilizate, efectuată doar la cerere și pentru a preveni apariția de vulnerabilități cibernetice, realizată de furnizorul selectat în acest sens;

   – societăți cu care colaboram în scopuri de efectuare de comunicări comerciale;

   – specialiști IT care se ocupă de furnizarea serviciilor aferente cookie-urilor (a se vedea detalii în secțiunea Politica Cookie)

   – alți colaboratori sau contractori cu care Societatea a încheiat relații contractuale în vederea livrării /prestării produselor sau serviciilor contractate sau solicitate de dumneavoastră;

   – consultanți externi pe care îi contactăm în situații specifice (de exemplu, avocați, experți etc., în caz de litigiu);

   – autorități și organisme publice, respectiv organe de cercetare și instanțe de judecată, în măsura în care transmiterea datelor către aceștia este impusă de lege și/sau este necesară în caz de litigiu.

Cum și cât păstrăm datele dumneavostră cu caracter personal


Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate numai în interiorul UE și al Spațiului Economic European și nu vor fi transferate în afără UE sau al Spațiului Economic European.

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt stocate în aplicațiile utilizate de Societate, pe adresele de e-mail de companie, la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea furnizorului de servicii gazduire website și cu acces permis.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt supuse unui proces decizional automat, inclusiv profilare.

Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site este determinată după următoarele criterii:

    În cazul vizitatorilor site-ului, datele colectate prin modulele cookies se păstrează pe durată definită, în fiecare caz în parte (Pentru mai multe detalii accesați secțiunea Politica Cookie);
    În cazul subscrierii la Newsletter sau alte informări de marketing, datele cu caracter personal se vor păstra pentru o perioadă de 5 ani de la dată colectării consimțământului, cu posibilitatea de retragere a acestuia la orice moment. O dată la 12 luni, Rate Auto SH reamintește abonaților de subscrierea existentă precum și de posibilitatea retragerii consimțământului.
    În cazul în care un potențial client solicită prin intermediul website-ului o ofertă, test drive, programare service sau solicită să fie contactat, dacă solicitarea sa nu s-a finalizat cu încheierea unui contract, atunci datele se păstrează timp de maximum 12 luni de la dată colectării lor.

Care sunt drepturile dumneavoastră în raport de datele cu caracter personal pe care le prelucrăm


Utilizatorii site-ului rateautosh.ro au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relație cu AGROCIL TRADE SRL SRL:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal


Aveți dreptul de a obține de la Societatea noastră, atunci când aceasta acționează în calitatea sa de operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar în caz afirmativ, vi se vor furniza informațiile referitoare la: scopurile prelucrării; categoriile de date vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor; acolo unde este posibil, perioadă pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existentă dreptului de ne a solicita  rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării lor sau a dreptului de a vă opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP; dacă datele nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; dacă este cazul, existența unui proces decizional automatizat, inclusiv profilingul, precum și informații pertinente privind logica utilizată, semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dacă alegeți să vă exercitați dreptul de acces la date mai des, formulând mai mult de o solicitare în decurs de 12 luni de la dată ultimei solicitări, atunci informațiile de mai sus vă vor fi furnizate contra unui cost ce vă vă fi comunicat în prealabil și care se va stabili pentru a acoperi cheltuielile administrative efectuate cu furnizarea acestor informații.

Dreptul la rectificarea datelor


În cazul în care sesizați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: rateautosh@gmail.com


Trebuie să cunoașteți că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de maximum o lună de la dată solicitării, iar în condiții speciale acest termen putând fi extins cu maximum două luni, situație în care vă vom informa cu privire la prelungire.

Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat”


Este dreptul dumneavoastră de a obține din partea societății noastre ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului, fără intarzieri nejustificate, iar noi, ca operator, avem obligația de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:

    - datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
    - vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea sau când nu mai subzista temeiul legal al prelucrării;
    - atunci când vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră;
    - atunci când datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
    - dacă intervine o obligație legală de ștergere, pe care o vom respecta în calitate de operator;
    - dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii cu vârsta sub 16 ani, iar parinții sau persoanele care exercită drepturile părintești își retrag consimțământul acordat.


Va rugăm să aveți în vedere că vă putem refuza cererea de ștergere a datelor în următoarele situații:

    a) prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
    b) prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale aplicabile Societății;
    c) prelucrarea este necesară pentru rațiuni ținând de interesul public în domeniul sănătății publice, în condițiile restrictive impuse de GDPR;
    d) prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condițiile GDPR, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
    e) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal


Aveți dreptul de a solicita restricționarea accesului la datele dvs. cu caracter personal în unul din următoarele cazuri:

    În cazul în care contestați acuratețea datelor prelucrate, puteți solicita să se restricționeze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor și rectificării;
    Dacă descoperiți că prelucrarea este ilegală, dar totuși nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
    Dacă societatea noastră nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal, însă dumneavoastră doriți să le păstram pentru că dvs să le utilizați într-o acțiune în instanță;
    Dacă v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale societății noastre, în calitate de operator, prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

De asemenea, în situația ridicării restricției la prelucrare, vă vom informa în timp util, înainte de ridicarea acesteia.

Dreptul de a vă retrage consimțământul


În cazul în care datele dumneavoastră se prelucrează ca urmare a acordului exprimat, aveți posibilitatea în orice moment să transmiteți un e-mail la adresa office@rateautosh.ro prin care să ne anunțați că nu mai sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Retragerea acordului/consimțământului prelucrării datelor dvs. cu caracter personal are ca efect încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul la portabilitatea datelor


Aveți dreptul de a primi de la noi – într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat – datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat către societatea noastră și de a le transmite direct către un alt operator (doar dacă aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere tehnic) în cazul în care:

   – prelucrarea se bazeaza pe consimțământ sau pe un contract;

   – prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a vă opune prelucrării


Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră include următoarele aspecte:

      – de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară, că datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări întemeiate pe interesul public sau pe interesul legitim. În caz de opoziție, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză decât dacă există motive legitime și imperioase care justifica prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

   – de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, că datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv în ceea ce privește crearea de profiluri în acest scop.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profiling)


În acest sens, aveți față de noi dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe prelucrare automată (incluzând profiling-ul) și care să producă efecte legale fața de dvs. sau care să vă afecteze în mod semnificativ.

Acest drept nu se va aplica în următoarele situații de excepție, în care decizia automată:

    a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și Societate;
    b) este autorizată prin dreptul UE sau dreptul intern care ni se aplică și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;
    c) sau are la bază consimțământul dvs. explicit.

În situațiile de la literele a) și c) din prezentul paragraf, avem obligația de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul dvs. de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a vă adresa justiției și/sau ANSPDCP;


În cazul în care considerați că noi (Societatea) prelucrăm datele dvs. cu încălcarea GDPR, aveți și următoarele drepturi:

    a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: B-dul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro);
    b) dreptul de a formula acțiune în justiție.

Chestiuni practice


Toate drepturile menționate la punctele 8.1-8.8 de mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la sediul AGROCIL TRADE SRL  din București Sector 6, Str. Mărgelelor nr 11, Sc.B, ap.81 C sau la adresa de email: rauteautosh@gmail.com cu referința „solicitare GDPR”, iar drepturile prevăzute la punctul 8.9 se exercită prin cerere scrisă înaintată autorității competente conform punctului 8.9.

Va rugăm să aveți în vedere că, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicită informații suplimentare pentru confirmarea identității.

Va rugăm să aveți în vedere că dacă furnizarea anumitor date cu caracter personal este impusă de lege sau reprezintă o cerință absolut necesară pentru a răspunde la solicitările dvs. sau pentru perfectarea unui contract, nefurnizarea acestor date (inițială sau survenită ulterior prin exercitarea drepturilor dvs.) poate conduce la imposibilitatea furnizării către dvs. a unui răspuns sau a unui bun/serviciu de către noi.

Utilizarea canalelor de social media


Societatea folosește canalele de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile și condițiile particulare pe care le oferim clienților noștri. Utilizarea canalului specific de social-media este evidențiată pe website cu butoane specifice fiecărui canal.

Puteți urmări prezentările pe care le încărcăm pe pagina noastră de YouTube sau puteți să urmăriți linkurile de pe website-ul nostru sau pe cele asociate contului Facebook și  Instagram. Fiecare canal social-media are propria politică privind modul în care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal când accesați website-urile lor.

De exemplu, dacă alegeți să vizionați unul dintre videoclipurile noastre pe YouTube, vi se va solicită consimțământul explicit pentru a accepta cookie-urile YouTube; dacă vă uitati la activitățile noastre pe Facebook vi se va cere consimțământul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii.

Dacă aveți nelămuriri sau întrebări legate de utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către acele website-uri asociate canalelor media menționate mai sus, trebuie să citiți cu atenție politicile de confidențialitate furnizate de acestea, înainte de a le utiliza.

Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor de la Facebook: http://www.facebook.com/.

Dacă nu doriți ca Facebook să poată asocia vizitarea paginilor noastre web cu contul dumneavoastră de la Facebook, deconectați-vă în prealabil de la contul Facebook.

Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către YouTube, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor de la Google: https://www.google.com/

Politica noastră de confidențialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet terțe care vă pot fi afișate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii ale Societății sau altor pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de confidențialitate nu include practicile referitoare la informații care aparțin altor companii și organizații care fac reclama serviciilor noastre și care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel și alte tehnologii pentru a afișa și a oferi anunțuri relevante.

Actualizarea politicii de confidențialitate. Actualizarea datelor


Politica noastră de confidențialitate se poate actualiza periodic, în acord cu eventualele modificări survenite pe plan legislativ și/sau survenite din prisma intereselor noastre legitime. Orice modificări aduse Politicii de confidențialitate vor fi postate pe pagina web rateautosh.ro și, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidențialitate. Pentru orice sugestie sau reclamație cu privire la conținutul politicii de confidențialitate vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@rateautosh.ro.

În ipoteza în care datele dvs. cu caracter personal au suferit modificări, iar pe cale de consecință se impune actualizarea acestora, vă adresăm rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la următoarea adresă: Str. Mărgelelor nr 11, sc.B, ap.81, Sector 6, București, cu mențiunea clară pe plic „Solicitare GDPR” sau prin e-mail la adresa: rateautosh@gmail.com (a se vedea dreptul de rectificare a datelor).

Link-uri utile


Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click AICI.